West Ham - Bournemouth: 08/18/2018

08/18/2018
00:00
V S
1
Score
ball
xG
1.248 - 2.036
2
D. BROOKS
xG - 0.013 Save
0  -  0
 
3
J. KING
xG - 0.023 Block
0  -  0
 
5
CHICHARITO
xG - 0.021 Block
0  -  0
 
21
F. BALBUENA
xG - 0.005 Miss
0  -  0
 
23
CHICHARITO
xG - 0.072 Save
0  -  0
 
26
C. WILSON
xG - 0.651 Save
0  -  0
 
27
M. ARNAUTOVIĆ
xG - 0.826 Penalty scored
0  -  0
 
33
D. BROOKS
xG - 0.012 Miss
1  -  0
 
37
M. ARNAUTOVIĆ
xG - 0.027 Block
1  -  0
 
39
D. BROOKS
xG - 0.005 Miss
1  -  0
 
43
D. BROOKS
xG - 0.315 Miss
1  -  0
 
45
M. ARNAUTOVIĆ
xG - 0.198 Save
1  -  0
 
45+1
J. KING
xG - 0.094 Block
1  -  0
 
45+1
D. BROOKS
xG - 0.265 Save
1  -  0
 
46
R. FRASER
xG - 0.027 Block
1  -  0
 
55
C. WILSON
xG - 0.309 Goal
1  -  0
 
60
CHICHARITO
xG - 0.018 Save
1  -  1
 
63
S. COOK
xG - 0.206 Goal
1  -  1
 
66
A. SMITH
xG - 0.116 Miss
1  -  2
 
70
C. SÁNCHEZ
xG - 0.012 Block
1  -  2
 
86
M. ARNAUTOVIĆ
xG - 0.01 Miss
1  -  2
 
86
J. WILSHERE
xG - 0.059 Save
1  -  2
 
87
мяч
West Ham  ( xG - 1.248 )
мяч
Bournemouth  ( xG - 2.036 )

xG for the shots with the different value range

West Ham
West Ham
Bournemouth
Bournemouth
xG value range
xG
xG
0 - 0.05
6
0.093
5
0.08
0.06 - 0.14
1
0.072
2
0.21
0.15 - 0.29
1
0.198
2
0.471
0.3 - 0.75
0
0
3
1.275
0.76 - 1
1
0.826
0
0
TOTAL
9
1.189
12
2.036

xG for the different scores

West Ham
West Ham
Bournemouth
Bournemouth
Score difference
xG
xG
0
0
0
0
2
0.225
1
0.116
4
0.924
3
0.687
3
0.081
7
1.027
0
0
0
0

xG statistics

xG statistics home
West Ham
xG statistics away
Bournemouth
Score difference
+
draw
-
≥+2
+1
0-0
Draw
-1
≤-2
xG value range
xG
xG
0 - 0.05
0
0
1
0.027
2
0.026
3
0.081
0
0
1
0.018
0.06 - 0.14
0
0
0
0
1
0.072
0
0
0
0
0
0
0.15 - 0.29
0
0
1
0.198
0
0
0
0
0
0
0
0
0.3 - 0.75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.76 - 1
0
0
0
0
1
0.826
0
0
0
0
0
0
≥+2
+1
0-0
Draw
-1
≤-2
xG value range
xG
xG
0 - 0.05
0
0
0
0
2
0.036
3
0.044
0
0
0
0
0.06 - 0.14
0
0
1
0.116
0
0
1
0.094
0
0
0
0
0.15 - 0.29
0
0
0
0
0
0
1
0.265
0
0
1
0.206
0.3 - 0.75
0
0
0
0
1
0.651
2
0.624
0
0
0
0
0.76 - 1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0